تماس بگیرید

تماس با شاپی نت

آدرس دفتر

تبریز ، خیابان ورزش ، مرکز رشد فناوری های پیشرفته ، واحد 5

تلفن

34406859 041

ایمیل

info@shopenet.ir